Hur ser ett perfekt ansikte ut? 
Naturligtvis är svaret: ett ansikte som du själv är nöjd med, ett ansikte som utstrålar tillfredsställelse är alltid vackert. Däremot finns en hel del forskning om vilken typ av ansiktsform som oftare uppfattas som vacker, än andra. Denna forskning är intressant både i sig, men även för plastikkirurger som dagligen använder sig av skräddarsydda proportionsberäkningar i sitt yrke.

Ögon och mun viktiga för hur ansiktet uppfattas

En forskargrupp vid The University of Toronto ligger bakom en studie där syftet varit att försöka kartlägga de drag och proportioner i ett ansikte, som oftare uppfattas som vackra utifrån en betraktares perspektiv. I studien fick försöksgruppen studera ett stort antal olika ansiktsbilder där dragen var identiska, förutom:

  • avståndet mellan ögon och mun, och
  • avståndet mellan ögonen.

Resultatet visade slutligen upp två s.k ”gyllene snitt” (en för vertikala proportioner och en för horisontella) dvs de proportioner som visats uppfattas som mest harmoniska i förhållande till varandra. 

  • Det mest tilltalande vertikala avståndet mellan ögon och mun visade sig utgöra 36% av ansiktets längd, samt
  • det mest tilltalande horisontella avståndet mellan ögonen visade sig utgöra 46% av ansiktets bredd.

Estetik och matematik: dagliga utmaningar för en plastikkirurg

Forskningen är intressant av många anledningar, en är att just dessa proportioner mycket väl matchar en genomsnittlig persons ansiktssymmetri. En slutsats kan vara att ett genomsnittligt ansikte, dvs ett ansikte vars proportioner inte avviker så mycket utan är väldigt regelbundet och symmetriskt, verkar tilltala många och oftare uppfattas som vackert. 
Samtliga av dagens plastikkirurger använder sig idag av matematik och beräkningar av proportioner både i ansiktsdrag och till kroppen i övrigt, när man utför en konsultation inför ett plastikkirurgiskt ingrepp. Med hjälp av matematik och estetik i kombination tar man fram en konkret plan för varje patient, så att just hen ska komma så absolut nära ett individuellt ”gyllene snitt” som möjligt.