Bukplastik innebär att utföra plastikkirurgiska ingrepp i buken i syfte att avlägsna överskottsfett och eventuell överskottshud. Resultatet är en plattare mage och en mer symmetrisk silhuett. 

Särskilt vanliga är denna typ av plastikirurgiska ingrepp – på engelska ibland kallade ”tummy tuck” –  för att återställa bukens utseende efter en graviditet. Studier publicerade i Science Daily avslöjar att en bukplastik med en rekonstruktion av magmuskulaturen, även kan hjälpa till att reducera både ryggsmärta och inkontinens – två vanliga postpartum-relaterade problem. 

Bukplastik minskar ryggsmärta och inkontinensbesvär

Många är de kvinnor som upplever att kroppen, och framförallt buken, inte riktigt återställs till sitt urpsrungliga utséende efter en avslutad graviditet. Besväras man mycket av bukens nya konturer kan det vara en god idé att genomföra en bukplastik som ett plastikkirurgiskt ingrepp. Enligt Australiensiska kirurger finns det nu bevis för att bukplastik har både en rent kosmetisk effekt och även en funktionell sådan.  Studier har utförts på 214 australiensiska kvinnor med en medelålder på 42 år, där de upplevda problemen med ryggsmärta minskade från 51 till 9%, och problemen med inkontinens upplevdes ha minskat från 42,5 till 2%.