Man brukar i dagligt tal säga att det finns två huvudkategorier av plastikkirurgiska inriktningar: estetisk plastikkirurgi och rekonstruktiv plastikkirurgi.

Ibland kan dessa inriktningar tangera varandra, men generellt innebär en rekonstruktiv plastikkirurgi att man utför ingrepp som syftar till att återskapa en kroppslig funktion eller form, sådan den tidigare varit. Det innebär alltså att man kirurgiskt återskapar kroppen vid olika typer av defekter, missbildningar eller skador

Vanliga ingrepp för rekonstruktiv plastikkirurgi

  • Rekonstruktioner av bröst för patienter som drabbats av bröstcancer
  • Operationer av olika typer av hudtumörer, främst sådana som drabbat ansiktet.
  • Rekonstruktioner efter brännskador
  • Operationer av skador efter olyckor och olika kroppsliga trauman
  • Rekonstruktioner vid trycksår och bensår
  • Operationer vid hudöverskott efter kraftig viktnedgång
  • Könsbekräftande kirurgi

En rekonstruktiv plastikkirurgi syftar alltså till att dels återställa ett utseende (form och/eller funktion) av en kroppsdel så som den tidigare sett ut, och dels att rekonstruera kroppsdelar som kanske aldrig haft den förväntade formen eller funktionen som de i regel har. För de som exempelvis föds med avsaknad av ytteröron, kan man rekonstruera ett ytteröra på plastikkirurgisk väg. 

Det handlar helt enkelt om att ta fram förväntade och så proportionerliga former som möjligt för patienterna, och ofta syftar den rekonstruktiva plastikkirurgin lika mycket om att skapa en bra form, som att förbättra en funktion.