Som plastikkirurg behöver man tänka på flera viktiga aspekter inför ett plastikkirurgiskt ingrepp. Ta till exempel en näsoperation – i ansiktet är varenda detalj väldigt framträdande och det gäller att varje operation blir perfekt för att kunden ska bli nöjd. Här gäller det att tänka på att uppnå harmoniska proportioner och då kan man inte endast titta på näsan som ett enskilt element utan istället se hur näsan hänger samman med resten av ansiktet. Efter en plastikoperation ska resultatet se naturligt och harmoniskt ut. 

Hur skapar en plastikkirurg estetiska proportioner?

Som plastikkirurg utgår man från vissa specifika riktlinjer för att uppnå ett proportionerligt utseende. Den idealiska vinkeln mellan pannan och näsan bör vara cirka 120°. På detta sätt får man en harmonisk näsvinkel. Skulle vinkeln vara mindre så blir näsryggen väldigt låg och blir vinkeln större så finns det risk att pannan övergår i näsan. En idealisk näsa är som smalast uppe vid ögonen och blir sedan symmetriskt bredare ju längre ner man kommer längs näsbenet.

Det idealiska näsidealet – sett från en plastikkirurgs synvinkel

Näsan skall bilda en enhet i en syntes och detta kallas för “Defining points”. Överläppens och näsans vinkel varierar mellan män och kvinnor och idealet är att kvinnan har 95-100° och män 90-95° vinkel. Detta innebär att kvinnan har en något mer uppåtnäsa jämfört med män, vilket anses som lite mer feminint.