Det krävs noggranna förberedelser innan näsoperationen. Den funktionella biten är mycket relevant i en näsoperation. En del av varje näskirurgs måsten är att titta på nässkiljeväggen, vilket är broskstången som separerar näsborrarna från varandra och går från bennäsan och ner. Här kontrolleras om det finns olika näsmusslor som ger upphov till stopp av luftpassager, som man eventuellt kan behöva skära bort.

Man behöver även titta på valven – det yttre valvet är näsborrarnas valv och där ska det inte vara för trångt. Längre in i bennäsan har man ett inre valv och här behöver man inspektera så att det inte finns någon risk för valvkollaps. Om denna risk finns, så behöver man stötta upp med brosktransplantat. Här kan ni läsa om vanliga frågor som uppkommer i samband med näskirurgi.

Förberedelser innan kirurgiska ingreppet:

  • Doktor informerar om hur anatomin ser ut. Här kan du läsa mer om näsans anatomi.
  • Patient har lokaliserat sitt problem och vad hen vill förändra
  • Doktor strukturerar en plan för hur operationen ska gå till och avgör om den är möjlig att genomföra för att nå ett lyckat resultat
  • Kontroll av patientens medicinska historia samt hälsa
  • Doktor inspekterar hur näsan ser ut på insidan
  • Doktor gör en photoshop-simulering av näsan på en dataskärm
  • Doktorn kontrollerar så att simuleringsbilden stämmer överens med patientens förväntningar
  • Doktor utformar en operationsplan

0 kommentarer

Lämna ett svar