Att simulera näsan är en viktig del av förberedelserna innan en operation. För att patienten ska kunna bilda sig en tydlig uppfattning om hur näsan kommer bli efter genomförd operation, så behöver doktorn göra en photoshopillustration. Här utgår man från patientens specifika förutsättningar.

I de fall där patienten har gjort tidigare näsoperationer så försvåras möjligheterna att få exakt likadan näsa som man har på simuleringen. Det gäller att vara ärlig mot patienten och informera detta så att de är införstådda i förutsättningarna. Det är svårt att få till alla mikroskopiska detaljer på sekundära patienter (sekundära patienter är de som har gjort tidigare operationer på exempelvis näsan och vill göra ytterligare en näsoperation).

En primäroperation, alltså en första operation, är alltid mycket enklare att genomföra. Det handlar om att doktorn läser av patienten när patienten informerar om sitt problem. Sedan gör doktorn en analys, tar fram en bild, simulera näsa, och visar patienten för att säkerställa att förslaget stämmer överens med patientens egna förväntningar.

Har patienten realistisk självbild?

Vissa patienter kommer in till kliniken med en helt perfekt näsa och den personen är inte en lämplig kandidat för näsoperationer. Det gäller att patienten har en realistisk självbild av sitt ansikte och kirurgen måste kunna avgöra om det går att göra en förbättring. Om inte, så ska man inte genomföra en operation.

Utmaningar vid näsoperation:

  • Kombination av estetik och funktion – båda dessa delar måste stämma
  • Hudkvalitet – hudens kvalitet påverkar resultatet. Här kan du läsa mer om hur huden påverkar operationen.
  • Ålder – äldre patienter har exempelvis sämre näselasticitet
  • Komplex operation – näsoperationer innefattar många olika delar att tänka på
  • Förväntningar – har man rätt förväntningar?
  • Kostnader – har patienten råd?

Vikten av en god kommunikation

Kommunikationen inom kirurgi och synnerhet inom näskirurgi är väldigt viktigt för att nå ett lyckat resultat. Och ett lyckat resultat är en glad patient och en glad kirurg. Det är inte endast själva operationen som spelar roll, utan förberedelserna behöver ske på ett noggrant sätt. Här kan du läsa mer om förberedelser innan operationen.

Fillers istället för operation?

Är man inte säker på sin sak, så ska man hellre avstå operationen. Hos vissa patienter kan man istället spruta fillers för att göra mindre justeringar på näsan. Skulle patienten sedan ångra sig så kan man spruta en antidot, så återgår näsan till originalet. På detta sätt slipper man göra en stor och svår operation där det inte går att vrida klockan tillbaka. Fillers är inte något beständigt, så oavsett om man tar en antidot eller ej, så återgår näsan med tiden tillbaka till hur den såg ut innan injektionen.

Utformning av operationsplan

En operation handlar inte endast om exempelvis förminskning utan framförallt om proportioner. Man behöver ha fokus på balans, proportioner och vidmakthållen näsfunktion, snarare än ”mindre, smalare, kortare”.


0 kommentarer

Lämna ett svar