Det är lätt att lägga märke till näsans utseende på grund av dess framträdande plats i ansiktet. Det är ingen anonym kroppsdel, speciellt om näsan har en lite annorlunda form eller är lite extra stor. Det är viktigt att tänka på både näsans utseende och funktion vid operation.

För att förbereda sig på bästa sättet innan en operation, så är det bra att ta del av så mycket information som möjligt. Här finns samlade guider, där du kan läsa innan ditt besök hos kliniken.

Näsans viktigaste funktioner

Näsans huvudsakliga funktioner är lukt och andning. Lukten går direkt till känslocentrum i hjärnan, vilket förklarar varför man upplever mycket känslor via doft. Doftminnet tenderar också vara långvarigt och det är inte ovanligt att man minns dofter från att man var ett litet barn långt upp i vuxen ålder. Andra sinnesupplevelser går istället via talamus, vilket inte leder till samma känsloladdning.

Näsans tipp, mitt och ben 

Näsan består av:

  • Näsans tipp – kan se ut på många olika sätt, såsom exempelvis bullig och spetsig eller sitta lågt eller högt. Det kan variera mellan hur elastiskt brosket är och på symmetrin mellan broskbladen. Det är viktigt att informera personen ifråga om att man kan se eventuella ojämnheter genom huden om man har tunn hud.
  • Näsans mitt – om det är mycket smalt över näsans mitt, så kan man inte genomföra en operation, för då riskeras andningspassagen att skadas. Det handlar snarare om att spjälka upp näsan om man vill ändra andra delar av näsan. Det är viktigt att titta in i patientens näsa för att se hur det inre valvet förändras vid andning.
  • Näsbenet – om näsbenet är över 80% i förhållande till bredden av näsvingarna, så kan man behöva justera benet för att nå estetisk harmoni. Om det ska genomföras ett större ingrepp kan man behöva bryta bennäsan eller kraftigt slipa ner benet för att få bästa möjliga resultat. Man kan exempelvis inte minska endast en del av näsan utan man behöver också ta hänsyn till att resten av näsan ska stämma överens både symmetriskt och harmoniskt. Näsans utseende och funktion spelar alltså roll och för att lyckas krävs kunskapen om näsans uppbyggnad. Här kan du läsa mer om näsan anatomiska uppbyggnad.

0 kommentarer

Lämna ett svar