”Defining points” betyder att delar av näsan ska hänga samman i en syntes och på detta sätt uppnår man det estetiska näsidealet. Vinkeln mellan överläppen och näsan ska på en man vara 90-95° och på en kvinna 95-100°, vilket innebär att det estetiska näsidealet är lite mer uppåtnäsa på kvinnor.

Hur når man det estetiska näsidealet?

Vinkeln mellan näsan och pannan brukar vara cirka 120°. Skulle man ha mer vinkel än så riskeras pannan övergå i näsan. Har man mindre vinkel så blir näsryggen väldigt låg och då gäller det att lyfta näsryggen på olika sätt. Näsan ska vara som smalast uppe vid ögonen och symmetriskt bredare ju längre ner man kommer längs näsbenen.

Inte alltid utseendet som spelar roll

Sned näsa är någonting som många stör sig på av rent utseendemässiga skäl, men kan också vara någonting som kan påverka näsans funktion på ett negativt sätt. Man behöver analysera varifrån snedheten sitter, om det är i mittdelen eller rent av på nästippen.

Är näsan sned från näsryggen så behöver man frakturera näsan. Är det mellannäsan som är sned så kan man behöva ändra formen på nässkiljeväggen för att näsan ska uppfattas centrerad. Här kan du läsa mer om vilka problem som många upplever sig ha med näsan.

Vid tunn hud ser man lätt de olika näsbågarna genom huden. Här handlar det om att balansera nästippen rak så att den hamnar i mittläge.

Estetik och funktioner

Det är viktigt att patienten informerar om vad hen störs sig på innan doktorn börjar berätta om vad man kan göra. Det handlar inte endast om utseendet, även funktion spelar stor roll i näsoperationer och detta behöver patienten också bli insatt i.

Näsoperationer är en utmanande operation och handlar om att balansera estetik och inte glömma bort funktioner som exempelvis har med andning att göra. Det estetiska näsidealet kan givetvis skilja en aning från person till person. Här kan du läsa mer om läsplastik.


0 kommentarer

Lämna ett svar