Till skillnad från många andra operationer, så är det ungefär lika många män som kvinnor som genomför näsoperationer och dessutom är det lika vanligt inom alla ålderskategorier. Det är alltså en bred målgrupp som söker för en näsoperation.

Att operera näsan är en identitetsoperation som handlar om att skapa rätt proportioner i ansiktet. När en näsa har en storlek på 1/3-storlek av ansiktet, så anses näsan ha en balanserad proportion. För att avgöra detta, så behöver man även ta hänsyn till ålder. Barn kan exempelvis ha en uppåtnäsa, men längre fram i livet så brukar de flesta näsor bli mer proportionerliga. När man blir äldre så tappar näsan sina strukturer och kan därför upplevas som större.

Vanliga problem med näsan 

  • För stor
  • Puckel över näsryggen
  • Näsan är för lång
  • Bred nästipp
  • Påtaglig bredd över näsan
  • Uppnäsa/kort näsa
  • Skev/sned näsa – ofta också svårigheter med andning
  • Problem från tidigare operationer

Konsultationen viktig innan operation

För en lyckad näsoperation krävs de rätta förberedelserna, såsom en noggrann konsultation och en strukturerad plan inför operationen. Här behöver läkaren ha kompetens och kreativitet och förstå näsans förändring under operationens gång. Det gäller att se till helheten från början i och med att första chansen är den bästa chansen.

Olika tekniker – samma resultat 

Vilken teknik kirurgen väljer att använda beror ofta på kirurgens preferenser och oavsett teknik så kan man nå fram till samma resultat.

De flesta operationer sker när patienten är i narkos. Därför är det viktigt att kolla upp patientens medicinska historia och försäkra sig om att personen är frisk och att det inte finns några problem med hjärta och lungor.

”Vi vill inte bara göra en lyckad operation, vi vill också att helhetsupplevelsen ska vara bra och att patienten ska uppleva att operationen känns säker.” – säger Jonas Röjdmark.

Enklare operationer på äldre personer 

Man ska vara lite konservativ med äldre patienter vad gäller att utföra kirurgi. Det gäller att göra rätt analys av den åldrande näsan. De har ett bräckligare skelett än yngre personer samt tunnare, torrare slemhinnor och huden har sämre elasticitet. Därför är det viktigt att inte göra alltför omfattande kirurgi på äldre personer.


0 kommentarer

Lämna ett svar